به نام کشاورزان به کام شرکت‌های عامل خرید

به نام کشاورزان به کام شرکت‌های عامل خرید

کشاورزان غرب گیلان و کارشناسان فعال حوزه اقتصادی در این منطقه معتقدند که پس از سفر وزیر جهاد کشاورزی به تالش روند خرید تصمینی برنج به شکل نامناسبی درحال انجام است و کشاورزان همچنان در حال ضرردهی هستند.

افتتاح نمایشگاه عکس به یاد خبرنگار فقید تالشی
به مناسبت روز خبرنگار ؛

افتتاح نمایشگاه عکس به یاد خبرنگار فقید تالشی

 این نمایشگاه به همت سرکار خانم ریحانه دانشیار همسر و مهدی اخلاقی فرزند خبرنگار فقید تالشی در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش دایر گردیده است و بازدید برای عموم مردم آزاد است.

ورزشی

گیلان

تالش