بهره برداری از 3 طرح نیروی انتظامی در رضوانشهر
همزمان با ششمین روز هفته دولت؛

 بهره برداری از 3 طرح نیروی انتظامی در رضوانشهر

همزمان با ششمین روز هفته دولت؛، 3 طرح نیروی انتظامی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال با حضور فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

ورزشی

گیلان

تالش