پلمپ یک واحد چوب بری در تالش

پلمپ یک واحد چوب بری در تالش

یک واحد نجاری و چوب بری غیر مجاز به دستور قضایی به دلیل فعالیت غیر مجاز با استفاده از چوب آلات جنگلی و همدستی با قاچاقچیان در تالش پلمپ شد .

تالشی ها در گذر زمان منتشر شد
اثری فاخر دیگر از سید مومن منفرد

تالشی ها در گذر زمان منتشر شد

کتاب تالشی ها در گذر زمان توسط سید مومن منفرد تهیه و توسط انتشارات حوزه هنری گیلان و انتشار ماه مینو به انتشار رسید.

ورزشی

گیلان

تالش