تالش؛ شهر رها شده /شهرفراموش شده

تالش؛ شهر رها شده /شهرفراموش شده

موقعیت های درآمد زایی این شهرستان  برای هر مسئول استانی و کشوری اصولا باید جذاب  و قابل پیگیری  باشد و طبیعیست که انتظار برود هر مسئول استانی نگاه ویژه ای به این شهرستان داشته باشد!

ورزشی

گیلان

تالش