اجرای طرح دارو یار در شهرستان تالش

اجرای طرح دارو یار در شهرستان تالش

مسئول فنی داروخانه ها بایستی مردم را جهت استفاده صحیح از مزایای طرح دارویار راهنمایی نمایند که حتما با تجویز پزشک و نسخه پزشک نسبت به تحویل داروهای موردنظر اقدام نمایند .

نورالله صفرپور رئیس اداره ارشاد تالش شد
با حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان:

نورالله صفرپور رئیس اداره ارشاد تالش شد

با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نورالله صفرپور به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تالش معرفی شد .

ورزشی

گیلان

تالش