نورالله صفرپور رئیس اداره ارشاد تالش شد
با حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان:

نورالله صفرپور رئیس اداره ارشاد تالش شد

با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نورالله صفرپور به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تالش معرفی شد .

ورزشی

گیلان

تالش