اطلاع رسانی پاشنه آشیل دولت سیزدهم
یادداشت مدیرمسئول:

اطلاع رسانی پاشنه آشیل دولت سیزدهم

سید ابراهیم رئیسی تا همین جا نیز نشان داده رئیس جمهور پرکاری است ، حتما رئیس دولت انتظار دارد زحمات و تلاش‌های اهالی پاستور را جامعه ببیند.با این وضعیت تیم رسانه‌ای آقای رئیس جمهور بهتر است امیدی و انتظاری نداشته باشد.

غفلت از ظرفیت رسانه‌ها خسرانی جبران‌ناپذیر

غفلت از ظرفیت رسانه‌ها خسرانی جبران‌ناپذیر

قطعا بی توجهی و غفلت از جایگاه مهم رسانه و ادامه این روند توسط برخی مسولین سیاسی ،فضا و فرصت مانور تبلیغاتی و تخریبی را در اختیار رسانه های معاند و مخالف قرار داده و خسران های جبران ناپذیری برای دولت در پی خواهد داشت.