۸۴ میلیارد تومان سهم بخش مرکزی تالش از پروژه های هفته دولت | رشد ۲۷۵ درصدی ارزش ریالی پروژه ها

۸۴ میلیارد تومان سهم بخش مرکزی تالش از پروژه های هفته دولت | رشد ۲۷۵ درصدی ارزش ریالی پروژه ها

چهار طرح گازرسانی به روستاهای کوهستانی تالش از خوشه مریان و طرح آب‌رسانی با خط انتقال و ساخت مخزن سه روستا با اعتبار چهار میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان از جمله پروژه هایی بودند به مناسبت هفته دولت در بخش مرکزی تالش به بهره برداری رسید.