بهره برداری از 3 طرح نیروی انتظامی در رضوانشهر
همزمان با ششمین روز هفته دولت؛

 بهره برداری از 3 طرح نیروی انتظامی در رضوانشهر

همزمان با ششمین روز هفته دولت؛، 3 طرح نیروی انتظامی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال با حضور فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح و بهره برداری از مدرسه 7 کلاسه در رضوانشهر
همزمان با ششمین روز هفته دولت صورت گرفت؛

افتتاح و بهره برداری از مدرسه 7 کلاسه در رضوانشهر

همزمان با ششمین روز هفته دولت؛ مدرسه 7 کلاسه شهید نظری روستای ییلاق ارده با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال در رضوانشهر با حضور مسئولین شهرستان مورد افتتاح قرار گرفت.