وی افزود : به عنوان مثال با وجود اینکه شهرستان تالش در شاهراه و کریدور مهم ارتباطی حتی برای حوزه قفقاز قرار گرفته است امّا وضعیّت مسیرهای دسترسی در شهرستان، اعمّ از کمربندی های رها شده و جادّه های فرسوده، داد مردم و مسافران و عبورکنندگان را در آورده است؛

دکتر نورزاد با بیان اینکه مردم از مسئولین بابت محرومیت ها در شهرستان مطالبه دارند گفت : مردم از مسئولین ذیربط سؤال دارند و مطالبه دارند که چرا یک کنارگذر کوتاهی همچون کمربندی خطبه سرا با این همه گذر سال نباید تمام گردد و یا کمربندی هشتپرِ تالش نیز این چنین عاقبتی داشته باشد؟!!!؛

امام جمعه تالش ادامه داد : مردم شریف و غیرتمند تالش می گویند که پس چرا مشاهده می شود در دیگر شهرستانها و استانها، پروژه هایی بسیار بزرگتر و پرهزینه تر از پروژه های تالش نهایی شده و به بهره برداری می رسد؟!!! اما در تالش ما بعضاً باید حتّی بیست سال منتظر افتتاح یک کنارگذر دو کیلومتری باشیم؟!!!

دکتر نورزاد با برشمردن دلایلی که موجب نارضایتی مردم میشود گفت : می دانید چرا مردم ناراحت، مأیوس و دلزده می شوند!!! چون انتظار دارند در طول یکسال، لااقل این پروژه ها پنج درصد هم که شده پیشرفت کار می داشت، نه اینکه در بوته فراموشی قرار می گرفتند؛ مع الاسف تالش ما هم شده محل بازدیدهای عبوری، بی حاصل و بی برنامه برای مدیران استانی و ملّی؛