کد خبر: 11399

تاریخ انتشار: 2020-03-29

جلسه تنظیم بازار در فرمانداری تالش برگزار شد

با توجه به دستورالعمل اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کاهش زنجیره انتقال بیماری ویروس کرونا و مبارزه با شیوع آن جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست خانم زینب افراز معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری روز جمعه مورخ ۹۹/۱/۸ در محل فرمانداری تالش برگزار شد .

 

به گزارش مریان خبر،با توجه به دستورالعمل اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کاهش زنجیره انتقال بیماری ویروس کرونا و مبارزه با شیوع آن جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست خانم زینب افراز معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری روز جمعه مورخ ۹۹/۱/۸ در محل فرمانداری تالش برگزار شد .

مصوبات جلسه تنظیم بازار :

– تعطیلی واحدهای صنفی اعلام شده تا مورخ ۹۹/۱/۲۰

– پیگیری و اعلام اقلام اساسی و ضروری موردنیاز شهرستان توسط اداره صمت .

– پیگیری و برخورد قانونی با گران فروشان اقلام پزشکی و غذایی توسط اداره صمت و تعزیرات حکومتی شهرستان .

– برگزاری جلسه توجیهی با روسای اتحادیه های واحدهای صنفی شهرستان جهت همکاری آنان در اجرای دستورالعمل ابلاغی فوق . توسط اتاق اصناف شهرستان-

– همکاری مرکز بهداشت و درمان با اداره تعزیرات حکومتی در ارائه لیست کلیه پزشکان شهرستان و ارسال پرونده های پزشکان متخلف و برخورد قانونی با آنان .

– استمرار گشت مشترک بازرسین اداره صمت ، اتاق اصناف و اماکن از واحدهای صنفی شهرستان و برخورد قانونی با متخلفین .

– تاکید بر رعایت بهداشت و ممنوعیت تجمع افراد در واحدهای صنفی از جمله سوپرمارکتها و .. که در حال حاضر باز هستند از طریق روسای اتحادیه های مربوطه و در صورت عدم توجه برخورد قانونی با خاطیان توسط بازرسین اتاق اصناف .

– همکاری بخشداران و شهرداران با اداره صمت و اتاق اصناف در جهت اجرای صحیح دستورالعمل یادشده در بخشها و شهرهای تابعه شهرستان .

– بازدید به صورت مستمر از نانوائیهای شهرستان به منظور رعایت بهداشت فردی ،محیطی و کیفیت نان توسط خبازان و برخورد قانونی با نانواهای متخلف .

– فراخوان مدیران سردخانه های شهرستان توسط مدیران شهرکهای شهرستان جهادکشاورزی ، اداره صمت در جهت توجیه و ارشاد آنان در جهت ضدعفونی اماکن و تجهیز کارگران به ماسک و دستکش و رعایت فاصله در حین کار و یا تقلیل نیرو و در صورت عدم رعایت برخورد قانونی با کارفرماهای متخلف .

– براساس مصوبه دستورالعمل ابلاغی ، ضمانت اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری ویروس کرونا و مبارزه با شیوع آن پلمپ مغازه های متخلف به مدت ۱ ماه می باشد . بنابراین باتوجه به شرایط موجود تا جای ممکن بصورت تعاملی و مدارا با مغازه داران و توجیه آنان نسبت به بستن واحدهای صنفی ابلاغ شده اقدام نمایند و درصورت مقاومت و تخلف براساس دستورالعمل با انان برخورد قانونی به عمل خواهد آمد .

– برنامه ریزی و ارسال لیست کشیک واحدهای صنفی خدمات فنی به اداره صمت .

معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری تالش در پایان جلسه خواستار همکاری دستگاههای شهرستان شد .

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)
ارسال دیدگاه